Bestyrelsen

Niels Præstholm

Formand | Send mail

Nicolai Bøttger-Larsen

Kasserer | Send mail | 22533345

Katrine S. Johannsen

Bestyrelsesmedlem | Send mail

Carsten Svandberg

Suppleant 

Jan Østergaard

Næstformand | Send mail

Jeppe Rasmussen

Bestyrelsesmedlem | Send mail

Karen Andreasen

Suppleant

Referater

100

Services