Dansk Musiker Forbunds kongres

18. - 19. November • Radisson Blu Scandinavia Hotel • København


Kongressen er Dansk Musiker Forbunds øverste myndighed, og afholdes hvert fjerde år. På kongressen vælges formand, næstformand, 2. næstformand og hovedbestyrelse. Hovedbestyrelsen er den øverste ledelse og har blandt andet til opgave at gennemføre de beslutninger, der vedtages på kongressen.

Dansk Musiker Forbund, Sydvest Afdeling inviterer til kandidat møde.Der skal efter 28 år vælges ny formand og ledelse i Dansk Musiker Forbund.


Du har mulighed for at møde nogle af kandidaterne, som stiller op som henholdsvis formand, næstformand og 2. næstformand.

De vil fortælle om deres visioner for fremtiden, og du har mulighed for at møde dem og stille dem spørgsmål.


Aftenen starter op med et oplæg af direktøren Henrik Gundersen, for Dansk Musiker Forbund forsikringsselskab. Han vil bl.a fortælle om instrumentforsikring, erhvervsansvarsforsikring, m.m. samt andre forsikringsmuligheder.


Cirka 17.45 vil der være pause, hvor afdelingen er værter med sandwich og en øl/vand. Herefter vil kandidaterne komme på banen og hver især holde et lille oplæg, hvorefter der er åbent debat.

Af hensyn til forplejning er tilmelding nødvendigt og tilmeldingsfristen er den 27-09-2020.

Pga. af Covid19, er der begrænset pladser og der vil gælde først til mølle. Vi tager naturligvis alle forholdsregler jf. retningslinjer som måtte være gældende på tidspunktet for afholdelse af arrangementet.


Tilmelding kan ske til post@dmfsydvest.dk eller en sms til 40146069.

Husk at oplyse navn og telefonnummer og hvem der deltager, hvis du tilmelder flere deltagere

DMF Sydvest

Bestyrelsen

Den 30.september 2020 kl. 17.00-19.30

Sted: Borgergade 2-4, 6700 Esbjerg.
(Parkering og indgang fra gården)