Generalforsamlinger


Årligt afholder DMF-Sønderborg i marts måned vores generalforsamling, hvor medlemmer får mulighed for at stille direkte spørgsmål til bestyrelsen, samt selv stille op som bestyrelsesmedlemmer. Vi vil her give et kort resume af de forgangende generalforsamlinger, samt ligge indkaldelser til de kommende op.

Har du nogle nogle ønsker til emner der bør drøftes på en kommende generalforsamling, kan denne indsendes, når vi indkalder. Mere infor om dette i den tekst der udgives.

Generalforsamling 2021


Opdateringer om denne vil komme snarrest, efter godkendt referat fra dirigent samt bestyrelse

Generalforsamling 2019


Generalforsamling 2018.
Så har vi haft årets generalforsamling. Som jeg tidligere har givet udtryk for var det lidt skuffende at der kun var et medlem ud over bestyrelsen der mødte op til mødet. Modsat er det vel også et udtryk for at medlemmerne har ro i deres arbejdshverdag og er tilfredse med Dansk Musikerforbund og lokalbestyrelsens arbejde. 

Konflikten på arbejdsmarkedet. Bestyrelsen vil gerne høre fra medlemmer der bliver hårdt ramt af lockout.
Vi går nu ind i konflikttider på arbejdsmarkedet og en del af vores medlemmer i Sønderborg ser ud til at blive ramt af lockout. Bestyrelsen er meget opmærksomme på dette og vil rigtig gerne høre fra  medlemmer der kan forudse at de vil blive hårdt ramt af en sådan lockout. Så vil vi i bestyrelsen diskutere om DMF Sønderborg har mulighed for at hjælpe de hårdest ramte.

Kurser. Kursus med Mina Fred aflyst!
Vi havde et rigtig godt kursus i januar med fløjtevirtuosen Robert Dick med mange tilmeldte og en rigtig god eftermiddag i salen på musikskolen.
Til gengæld er vi nødt til at aflyse improvisationskurset med bratschisten Mina Fred i den kommende weekend. Der er simpelthen for få tilmeldte.

DMF i Sønderborg Musikråd
Dansk Musikerforbund Sønderborg er nu fast medlem af Sønderborg Musikråd. Det betyder at foreningen har direkte indflydelse på hvilken vej kulturpolitiken på musikområdet skal gå. I bedes derfor holde bestyrelsen opdateret omkring jeres projekter, arbejdssituation og almindelig beskæftigelse i Sønderborg kommunen og de ideer, problemer m.m. I måtte have. Så kan vi gøre vores indflydelse gældende.

Dmf i Tønder
Tønder hører geografisk under DMF Sønderborg. Vi vil meget gerne i kontakt med vores medlemmer der. Hvordan trives vores medlemmer der og hvad kan vi gøre for jer. Husk også at vores støttepulje gælder for medlemmer der bor i Tønder .

Generalforsamling 2017


DMF-Sønderborg afholdte 19.marts den årlige generalforsamling. Efter mødet var der 3-retters middag og intimkoncert...

Ca. 20 DMF-Sønderborg medlemmer og deres ledsagere havde fundet vej til årets generalforsamling og festmiddag der blev afholdt i aulaen på Sønderborg Produktionshøjskole. Generalforsamlingen forløb godt og nyvalgt i bestyrelsen er Peter Fievé (best.medl.) og Carsten Svanberg (suppl.). 
Som en del af generalforsamlingen havde bestyrelsen inviteret folketingsmedlem Henning Hyllested til en debat om fagforeningernes rolle anno 2017, om musikersituationen som freelancer og meget andet.. Det blev til en god debat med mange spændende emner og vinkler. 

Efter mødet havde bestyrelsen inviteret medlemmerne og deres ledsagere på 3-retters middag fra Det Grønne Køkken i Egernsund, og mellem retterne underholdte popduoen Melanic, der består af Agnar Ellebye og Brian Quist (tillidsmand i Sønderjyllands Symfoniorkester). 
Alt i alt blev det til en rigtig hyggelig eftermiddag med gode faglige snakke, god mad, grin og gamle anekdoter fra mange spændende musikerkarrierer. 
Vi håber at kunne gennemføre et lignende arrangement næste år med endnu mere tilslutning fra afdelingens medlemmer.